Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Realizując postanowienia art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) przygotowaliśmy dla Państwa zakładkę DOSTĘPNOŚĆ, abyście Państwo w łatwy sposób mogli dotrzeć do informacji, których poszukujecie.

Zespół ds. dostępności

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 12.03.2021 r. powołuje Zespół ds. dostępności:

  • Pana Bartłomieja Wilka Kierownika Działu Gospodarczo-Remontowego jako koordynatora zespołu ds. dostępności architektonicznej nr tel.723 183 314, adres e-mail b.wilk@szpital2myslowice.pl,
  • Pana Tomasza Kompert Kierownika Sekcji Informatyków jako koordynatora zespołu ds. dostępności cyfrowej nr tel. 723 183 319, adres e-mail t.kompert@szpital2myslowice.pl
  • Panią Annę Saternus pracownika Działu Organizacji i Statystyki Medycznej jako koordynatora zespołu ds. usług społecznych, w tym  usług opieki zdrowotnej nr tel. 723 183 271, adres e-mail a.saternus@szpital2myslowice.pl

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach,
  2. przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach,
  3. monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.