Jak wygląda przyjęcie do szpitala?

  • Pacjent zgłaszający się do szpitala na Izbę Przyjęć jest niezwłocznie badany przez lekarza dyżurnego.
  • Na podstawie przeprowadzonych badań lekarz podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na właściwy oddział.
  • Zakwalifikowany do leczenia chory powinien oddać do depozytu (za pokwitowaniem) ubranie, obuwie oraz przedmioty wartościowe i pieniądze.
  • Zostaje założona dokumentacja medyczna (historia choroby), a pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną.
  •  Chory przyjęty do szpitala zostaje zaprowadzony/zawieziony na salę przez personel izby przyjęć/ oddziału.

Planowe przyjęcie pacjenta:
W przypadku planowego przyjęcia Pacjenta termin jest wcześniej ustalany przez lekarza odpowiedniego oddziału.

Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie wraz z wymaganymi dokumentami:

  • skierowanie na hospitalizację,
  • badania wymagane przez oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia,
  • dokument tożsamości – ze zdjęciem i numerem PESEL (dla obcokrajowców – paszport).

Nagłe przyjęcie pacjenta:
Pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia przyjmowany jest do szpitala bez skierowania. Po wykonaniu niezbędnych badań, lekarz Izby Przyjęć kieruje pacjenta na hospitalizację w trybie nagłym.