Materiały do pobrania

Przedstawiciele medyczni wchodzący na teren Szpitala powinni każdorazowo posiadać pisemną zgodę Dyrektora.  W załączniku wzór zgody do wypełnienia.

W załączniku Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W załączeniu ankieta anestezjologiczna dot. świadomej zgody na postępowanie anestezjologiczne. Ankieta związana jest z kwalifikacją do planowych zabiegów.