Kierownik apteki
Zenobia Stachyra

Tel: 723 183 281
Tel: 723 183 352

Apteka

Do zadań Apteki szpitalnej należy:

 1. zaopatrywanie w  gotowe leki, recepturowe oraz materiały i preparaty opatrunkowe osób przebywających w szpitalu;
 2. wydawanie leków i artykułów sanitarnych na podstawie receptariusza oddziałowego podpisanego przez kierowników oddziału;
 3. utrzymanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i artykułów sanitarnych;
 4. sporządzanie leków recepturowych i wytwarzanie leków gotowych określonych w odpowiednich przepisach;
 5. sprawdzanie jakości i tożsamości leków gotowych i recepturowych;
 6. udzielanie lekarzom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych Zakładu informacji o lekach, znajdujących się w dyspozycji Apteki szpitalnej oraz o nowych lekach wprowadzonych do obrotu;
 7. nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych zaopatrywanych w leki i artykuły sanitarne przez aptekę szpitalną;
 8. kontrola zapotrzebowań leków co do zgodności z obowiązującym receptariuszem szpitalnym;
 9. opracowywanie wraz z Zespołem Terapeutycznym oraz wnoszenie propozycji zmian do Receptariusza Szpitalnego;
 10. prowadzenie szczegółowego rozchodu leków, materiałów uzyskiwanych zgodnie z zawartymi umowami z zakresu Programów Zdrowotnych, prowadzenie w ww. zakresie sprawozdań, zapotrzebowań i innych zadań określonych w umowach;
 11. zaopatrywanie komórek zakładu w środki dezynfekcyjne.