Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piatku od godz. 7: 30 do 14:35
Rejestracja telefoniczna od godz. 8:30 pod nr tel.  723 183 332

Pacjent rejestrowany jest na podstawie zgłoszenia:

  • osobistego,
  • telefonicznego,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej.

W sytuacji braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu rejestracji, zostaje wyznaczony termin i przybliżona godzina realizacji świadczenia opieki zdrowotnej. Pacjent zostaje umieszczony na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Podczas rejestracji pacjent jest zobowiązany do przedłożenia:

  • aktualnego skierowania – (od 01.01.2015 r. dotyczy też naszej poradni okulistycznej),
  • dokumentu osobistego pacjenta zawierającego nr PESEL i adres zamieszkania.

W poradniach okulistycznej, rehabilitacyjnej oraz urazowo – ortopedycznej obowiązują zapisy w rejestracji.W dniu zapisu, określany jest termin oraz godzina wizyty.