Anestezjologiczny

Kierownik:
lekarz specjalista Bartosz Głowacki

Zastępca Kierownika ds.Pielęgniarstwa i Jakości:
pielęgniarka Dorota Skowronek

Telefony:

  • Kierownik: 723 183 291
  • Zastępca Kierownika ds.Pielęgniarstwa i Jakości: 723 183 373
  • Pokój Pielęgniarek: 723 183 372

Do zadań Działu Anestezjologicznego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie:

  • anestezji tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do operacji dla celów diagnostycznych i leczniczych;
  • reanimacji tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, o ile występują medyczne wskazania do jej podjęcia lub kontynuowania;
  • leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyn;
  • Dział Anestezjologiczny współdziała z innymi oddziałami w prowadzeniu pacjentów w ciężkim stanie ogólnym w okresie okołooperacyjnym.