Szybka terapia onkologiczna

Szanowni Pacjenci

Z dniem 1 stycznia 2015 r. szpital przystąpił do Pakietu Onkologicznego – szybkiej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej przeznaczonej dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu.

Szybka Tetapia Onkologiczna

Świadczenia Diagnostyki Onkologicznej w SP ZOZ Szpitalu nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach są udzielane przez:

  • Poradnię Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Poradnię Chirurgii Ogólnej,
  • Poradnię Okulistyczną
  • Poradnię Otolaryngologiczną.

Leczenie pacjentów onkologicznych odbywa się na oddziałach:

  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Oddział Chirurgii Ogólnej,
  • Oddział Okulistyczny.

Zapraszamy pacjentów z Kartą Onkologiczną DILO wystawioną przez lekarza POZ – lekarz rodzinny. Kartę onkologiczną mogą również wystawić lekarze udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego tj. lekarze poradni: Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Okulistycznej, Otolaryngologicznej oraz oddziałów: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Okulistycznego.

Pacjencie – zapytaj Lekarza!