Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Realizując postanowienia art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) przygotowaliśmy dla Państwa zakładkę DOSTĘPNOŚĆ, abyście Państwo w łatwy sposób mogli dotrzeć do informacji, których poszukujecie.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 t.j. ), ustalono Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na lata 2021-2025.