Okulistyczny

Kierownik:
Małgorzata Sroczyńska -Hawlena

Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa i Jakości:
pielęgniarka Urszula Sobura

Telefony:

 • Kierownik: 723 183 364
 • Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa i Jakości: 723 183 356
 • Pokój lekarzy: 723 183 365
 • Pokój Pielęgniarek: 723 183 356

Do zadań Oddziału Okulistycznego należy kompleksowa opieka nad pacjentem, w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki. Oddział zajmuje się głównie leczeniem operacyjnym:

 • usuwanie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem soczewek wewnatrzgałkowych,
 • wtórne wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych z fiksacją dotwardówkową,
 • leczenie operacyjne jaskry: zabiegi filtrujące i zastawkowe,
 • leczenie operacyjne odwarstwień siatkówki,
 • leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych, zespolenie workowo-nosowe, intubacja dróg łzowych,
 • leczenie operacyjne zezów,
 • operacje z zakresu przedniego segmentu oka: spojówka, rogówka, powieki, zabiegi plastyczne, naszycie owodni,
 • zaopatrywanie urazów w systemie 24-godzinnej opieki,
 • injekcje doszklistkowe preparatów anty VEGF,
 • zabiegi laserowe na siatkówce,
 • zabiegi laserowe przedniego segmentu oka: irydotomia laserowa, kapsulotomia laserowe, selektywna trabekuloplastyka,
 • diagnostyka schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego: angiografia fluorosceinowa, optyczna koherentna tomografia.

Lekarze oddziału, w razie potrzeby, zapewniają opiekę medyczną w izbie przyjęć. Pacjenci do oddziału przyjmowani są ze skierowaniem od lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, z pogotowia ratunkowego.