Cennik usług

Świadczenia w zakresie: RTG, USG, EKG wykonywane poza kontraktem NFZ wykonywane są wg cennika dostępnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna – art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zarządzenie wewnętrzne nr 90/2019 z 25.04.2019 r. z późn. zm. (marzec, kwiecień, maj 2022)

  • jedna strona kopii – 0,42 zł brutto
  • jedna strona wyciągu lub odpisu – 11,99 zł brutto
  • udostępnienie na elektronicznym nośniku danych – 2,40 zł brutto
  • koszt wysyłki (Gabaryt S) – 11,32 zł brutto
  • koszt wysyłki (Gabaryt M) – 11,93 zł brutto

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 108,00 zł za dobę z VAT.

Więcej szczegółów dotyczących cennika usług w załącznikach: