Cennik usług

Świadczenia w zakresie: RTG, USG, EKG wykonywane poza kontraktem NFZ wykonywane są wg cennika dostępnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Podstawa prawna – art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zarządzenie wewnętrzne nr 90/2019 z 25.04.2019 r. z późn. zm.

(czerwiec, lipiec, sierpień 2024)

 

¨                 jedna strona kopii                                       0,57 zł brutto

¨                 jedna strona wyciągu lub odpisu               16,29 zł brutto

¨                 udostępnienie na elektronicznym              3,26 zł brutto

nośniku danych

¨                 koszt wysyłki (GABARYT S )                     14,51 zł brutto

¨                 koszt wysyłki (GABARYT M )                    15,13 zł brutto

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.2023.887 z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 160 zł brutto.

Więcej szczegółów dotyczących cennika usług w załącznikach:

 

Aktualizacja 29/02/2024