Cennik usług

Świadczenia w zakresie: RTG, USG, EKG wykonywane poza kontraktem NFZ wykonywane są wg cennika dostępnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Podstawa prawna – art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zarządzenie wewnętrzne nr 90/2019 z 25.04.2019 r. z późn. zm.

(wrzesień, październik, listopad 2023)

 

  • jedna strona kopii                   0,49 zł brutto
  • jedna strona wyciągu lub odpisu 14,00 zł brutto
  • udostępnienie na elektronicznym 2,80 zł brutto

nośniku danych

  • ¨                 koszt wysyłki (GABARYT S )                     12,05 zł brutto
  • ¨                 koszt wysyłki (GABARYT M )                    12,67 zł brutto

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 108,00 zł za dobę z VAT.

Więcej szczegółów dotyczących cennika usług w załącznikach:

 

/aktualizacja 01/09/2023