Opieka duszpasterska

Wsparcie duszpasterskie, modlitewne oraz posługę sakramentalną zapewnia Kapelan Szpitalny – Ksiądz proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach Piotr Płonka. Kapelan Szpitalny prowadzi rozmowy duszpasterskie z chorymi i ich bliskimi oraz udziela Sakramentów Świętych (spowiedź, komunia, sakrament chorych).

Naszych pacjentów wraz z rodzinami zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej w Kaplicy Szpitalnej znajdującej się w budynku głównym Szpitala (budynek A) , naprzeciwko recepcji. Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest w każdą niedzielę oraz w wybrane uroczystości kościelne o godz. 18:00. Komunia Święta rozdawana jest w salach chorych codziennie podczas obchodu od godziny 06:15 do 7:00.

Sakrament chorych udzielany jest pacjentom codziennie w Kaplicy po zakończeniu Mszy Świętej lub przy łóżku chorego o uzgodnionej wcześniej godzinie.
Sakrament pokuty – Spowiedź Św. udzielana jest pacjentom codziennie w salach chorych podczas porannej wizyty Kapelana lub o uzgodnionej wcześniej godzinie.
W nagłych przypadkach można kontaktować się z dyżurującym księdzem Kapelanem telefonicznie pod następującymi numerami:

  • 519 546 404
  • 519 546 406
  • 519 546 408

lub na probostwie Parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach (ul. Świerczyny 1 A).

Modlitewniki i książki oznaczone pieczątką parafii są przeznaczone do użytku w obrębie szpitala.