Parking

Zasady wjazdu i opłat za korzystanie z parkingu szpitalnego zostały uregulowane Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.

  • Na teren szpitala mogą wjechać 54 samochody, zgodnie z ilością posiadanych miejsc parkingowych.
  • 12 miejsc parkingowych to miejsca zarezerwowane.
  • 2 miejsce parkingowe to miejsca dla osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna okazuje legitymację przy wjeździe.
  • Pacjenci, kontrahenci, osoby odwiedzające pacjentów i inne wjeżdżają na teren szpitala (jeśli jest wolne miejsce parkingowe) po otrzymaniu od pracownika portierni biletu (Karta Parkingowa). Na bilecie pracownik portierni odnotowuje datę wjazdu, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym. Pracownik portierni informuje osobę wjeżdżającą, że bilet należy zachować i okazać przy wyjeździe.
  • Dla przedstawicieli władz miasta, członków rady społecznej, kontrolerów instytucji zewnętrznych itp. wykonujących czynności służbowe ustala się kartę bezpłatnego wjazdu z napisem „KARTA PARKINGOWA – GOŚĆ”
  • Korzystanie z parkingu przez osoby niepełnosprawne, pacjentów, kontrahentów, osoby odwiedzające pacjentów i inne do 15 minut jest bezpłatne. Korzystanie z parkingu powyżej 15 minut jest odpłatne i wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  • Przy wyjeździe pracownik portierni po wpisaniu na bilecie daty wyjazdu ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym oblicza należność, pobiera opłatę, wydaje potwierdzenie zapłaty i dopiero wtedy zezwala na wyjazd.
  • Jeśli osoba niepełnosprawna, pacjent, kontrahent, osoba odwiedzająca pacjentów lub inna zgubi bilet i nie potrafi potwierdzić czasu przebywania na parkingu, wpłaca należność 30,00 zł i dopiero wtedy pracownik portierni zezwala na wyjazd.
  • Każda osoba korzystająca z parkingu pozostawia Kartę Parkingową za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający jej odczytanie.
  • Na wezwanie upoważnionego pracownika szpitala każdy użytkownik samochodu winien wyjechać z terenu szpitala.