Prób Wysiłkowych i Holtera

Pracownia znajduje się na Oddziale Wewnętrznym naszego Szpitala

W naszej Pracowni Prób Wysiłkowych i Holtera wykonujemy następujące badania:

 • EKG Holter,
 • EKG wysiłkowe,
 • EKG spoczynkowe.

EKG HOLTER
Dzięki niemu możliwe jest 24 lub 48 – godzinne monitorowanie pracy serca w normalnych warunkach całodobowej aktywności badanego.

Badanie pozwala na:

 • ocenę pracy serca (rytmu, częstotliwości);
 • wykrycie zaburzeń rytmu;
 • wykrycie zaburzeń przewodnictwa;
 • ocenę skuteczności leczenia farmakologicznego;
 • ocenę pracy rozrusznika;

Przygotowanie do badania:

 • w dniu badania pacjenci nie powinni używać balsamu do ciała;
 • należy założyć luźne ubranie;
 • mężczyźni powinni wygolić górną część klatki piersiowej.

HOLTER RR (ciśnieniowy)
Holter RR daje możliwość 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

Badanie pozwala na:

 • ocenę ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę;
 • wykrycie nadciśnienia;
 • ocenę skuteczności leczenia farmakologicznego choroby nadciśnieniowej.

Uwaga! Badanie nie wymaga żadnych przygotowań.

EKG WYSIŁKOWE
EKG wysiłkowe pozwala na ocenę pracy serca podczas wysiłku. Jest wykonywane na bieżni ruchomej lub cykloergometrze. Badanie to składa się z kilku etapów o różnym natężeniu wysiłku pacjenta. W trakcie tego badania rejestrowane jest na bieżąco:

 • EKG,
 • ciśnienie tętnicze krwi.

Uwaga! Podczas tego badania pacjent powinien poinformować personel o ewentualnych dolegliwościach.

Wskazaniami do wykonania EKG wysiłkowego są :

 • diagnostyka choroby wieńcowej;
 • ocena rokowania po przebytym zawale serca;
 • ocena leczenia farmakologicznego (u osób z stwierdzoną chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, arytmią);
 • ocena skuteczności angioplastyki wieńcowej;
 • ocena wydolności fizycznej u sportowców.

Przygotowanie do badania:

 • przed badaniem pacjent spożywa lekkie śniadanie
 • należy zażyć wszystkie zalecone leki
 • należy zabrać ze sobą wynik Echa serca (jeżeli go posiadamy);
 • w dniu badania pacjent nie powinien wykonywać nadmiernego wysiłku;
 • można ze sobą zabrać strój sportowy (spodenki lub spodnie dresowe);
 • mężczyźni powinni zgolić górną część klatki piersiowej.

EKG SPOCZYNKOWE
EKG spoczynkowe jest wykorzystywane do rozpoznania chorób serca. Profilaktycznie zaleca się je pacjentom po 45 roku życia zwłaszcza tym z grupy ryzyka choroby wieńcowej.

Spoczynkowe badanie EKG pozwala na ocenę:

 • rytmu i częstość akcji serca;
 • zaburzeń rytmu i przewodnictwa;
 • świeżego zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej.

Uwaga! Badanie nie wymaga żadnych przygotowań.