Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Realizując postanowienia art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) przygotowaliśmy dla Państwa zakładkę DOSTĘPNOŚĆ, abyście Państwo w łatwy sposób mogli dotrzeć do informacji, których poszukujecie.

Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00‐513 Warszawa
e‐mail: info@mrips.gov.pl lub info@mrpips.gov.pl
Tel.: 222 500 108
https://www.gov.pl/web/rodzina

Biuro Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Tel.: 22 461 60 00
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział Śląski

pl. Grunwaldzki 8-10/8
10-127 Katowice
katowice@pfron.org.pl
Tel.: 32 49 32 100
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-slaski/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mysłowice

ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
sekretariat@mops-myslowice.pl
Tel.: 32 2222812

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Brzezińska 21
41-400 Mysłowice
mzon@mops-myslowice.pl
Tel.: 32 223 85 85

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS

ul. Brzezińska 21 (pok. nr 1)
41-404 Mysłowice
son@mops-myslowice.pl
Tel.: / fax 32 223 85 84
Tel.: 575 001 906

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach

ul. Kołłątaja 12
41-400 Mysłowice
skarbekmyslowice@op.pl
tel. 607 366 729 prywatny – Prezes Jadwiga Dedak
www.skarbekmyslowice.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
slaski@pzn.org.pl
Tel.: 32 771 09 22, 32 241 37 37, Fax : 32 771 09 23
http://slaski.pzn.org.pl/

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski

ul. Pod Młynem 1B
43-310 Katowice
pzg.slask@wp.pl
tel.: +48 32 204 89 25
fax: +48 32 204 89 25
https://www.pzg.org.pl/oddzialy/oddzial-slaski/
http://pzg.slask.pl/

Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Katowicach

ul. Pod Młynem 1B
43-310 Katowice
e-mail: orwsn.k-ce@wp.pl
Tel.: +48 32 204 89 25
Fax: +48 32 204 89 25

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Katowicach

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice
tel. (32) 259 62 21 do 25

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie

ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
zawiercie@ptsr.org.pl
Tel.: +48 518 456 998, +48 507 070 678
oddzialy.ptsr.org.pl/zawiercie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło terenowe Jaworzno
ul. Chopina 19
43-600 Jaworzno
psonijaworzno@gmail.com
Tel.: 326163589 lub 326163898
https://psonijaworzno.org.pl/

Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach

pl. Sejmu Śląskiego 2 pok. 403
40-032 Katowice
zkrpibwp.katowice@op.pl
tel. 32 2599325