Izba przyjęć telefony:

Kierownik Izby Przyjęć:
tel. 723 183 292

Zastępca Kierownika Izby Przyjęć ds. Pielęgniarstwa i Jakości:
tel. 723 183 292

Pokój Pielęgniarek:
tel. 723 183 293

Izba przyjęć

Do zadań Izby Przyjęć należy w szczególności objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań, rejestracja pacjentów zgłaszających się do szpitala, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji oraz udzielenie pomocy doraźnej pacjentom nie zakwalifikowanym do hospitalizacji.