Rodzaj działalności leczniczej

SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:
  1. Chirurgii ogólnej łącznie ze świadczeniami zabiegowymi
  2. Chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna,
  3. Ortopedii i traumatologii narządu ruchu łącznie ze świadczeniami zabiegowymi
  4. Ortopedii i traumatologii narządu ruchu – diagnostyka onkologiczna
  5. Okulistyki łącznie ze świadczeniami zabiegowymi,
  6. Okulistyki – diagnostyka onkologiczna
  7. Okulistyka programy lekowe: – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)
  8. Otolaryngologii łącznie ze świadczeniami zabiegowymi,
  9. Otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.
  10. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzieci.
 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie:
  1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia.
 3. Leczenie szpitalne w zakresie:
  1. Izba Przyjęć, Świadczenia w Izbie Przyjęć-UE,
  2. Choroby wewnętrzne-hospitalizacja,
  3. Chirurgia ogólna- hospitalizacja,
  4. Chirurgia ogólna – pakiet onkologiczny,
  5. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja + endoprotezy
  6. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – pakiet onkologiczny
  7. Okulistyka – hospitalizacja,
  8. Okulistyka – hospitalizacja- B18 (usuniecie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki); B19 (usuniecie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
  9. Okulistyka – pakiet onkologiczny,
 4. Rehabilitacja lecznicza w zakresie:
  1. Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna,
  2. Fizjoterapia Ambulatoryjna,
  3. Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

Wyżej wymienione świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów uprawnionych są udzielane nieodpłatnie.

Świadczenia w zakresie: RTG, USG, EKG wykonywane poza kontraktem NFZ wykonywane są wg cennika dostępnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.