zdjęcie szpitala z zewnątrz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ul. Bytomska 41
41-400 Mysłowice

  • Sekretariat – tel. 723 183 401
  • Sekretariat – fax: 32 318 33 62
  • Centrala – tel. 723 183 348
  • Email: sekretariat@szpital2myslowice.pl

Kontakty

Dyrekcja

Grzegorz Nowak
Dyrektor Naczelny
tel. 723 183 401
Paweł Lorek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
tel. 723 183 401

Administracja

Bożena Kostek
Główna Księgowa
tel. 723 183 311
Dział księgowości
tel. 723 183 311
Wioleta Rusnak
Asystent Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 286
Mariola Kurowska
Dział Kadr i Płac
tel. 723 183 305
Helena Żygłowicz
Dział Organizacji i Statystyki Medycznej
tel. 723 183 307
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia
tel. 723 183 366 tel. 723 183 308
Bartłomiej Wilk
Dział Gospodarczo-Remontowy
tel. 723 183 314

Oddziały Szpitalne

Oddział wewnętrzny
lekarz specjalista Barbara Michniak
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 350
Joanna Skrzeczyńska-Iskra
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 285
Dyżurka Lekarska
tel. 723 183 351
Oddział Chirurgii Ogólnej
lekarz specjalista Piotr Grzelec
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 323
Elżbieta Kubarek
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 322
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz specjalista Jacek Klimas
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 297
Alicja Mandrela
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 274
Oddział Okulistyczny
lekarz specjalista Małgorzata Sroczyńska -Hawlena
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 364
Urszula Sobura
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 356
Oddział Rehabilitacyjny
dr n. med. Hanna Doleżych-Teister
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 368
Urszula Strzewiczek
Z-ca Kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 369
Oddział Anestezjologii / Blok Operacyjny
lekarz specjalista Bartosz Głowacki
Kierownik Oddziału
tel. 723 183 291
Dorota Skowronek
Z-ca Kierownika Oddziału Anestezjologii i Bloku Operacyjnego
tel. 723 183 373

Epidemiologia

dr n. med. Jerzy Stockfisch
Lekarz Epidemiolog
tel. 723 183 309
Krystyna Bal
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
tel. 723 183 309

Pozostałe

Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja
tel. 723 183 332
Izba Przyjęć
Katarzyna Dirks
Z-ca Kierownika Izby Przyjęć ds. Pielęgniarstwa i Jakości
tel. 723 183 286
Apteka Szpitalna
Zenobia Stachyra
Kierownik
tel. 723 183 281 tel. 723 183 352
Sterylizatornia
tel. 723 183 329
Dział Rehabilitacji
Daniel Szponar
Kierownik
tel. 723 183 346
Pracownia RTG
lekarz Daniel Goliński
Kierownik
tel. 723 183 327