RTG

Kierownik pracowni RTG:
lekarz Daniel Goliński

 • dla pacjentów kierowanych na badania z placówek zewnętrznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
 • dla pacjentów Szpitala czynna jest całodobowo.

Tel. 723 183 324

Informacja dla pacjenta dotycząca badań RTG.
Pracownia Rentgenowska wykonuje wszystkie podstawowe rodzaje badań radiologicznych w zakresie struktur anatomicznych i kośćca:

 • klatki piersiowej
 • jamy brzusznej
 • miednicy
 • czaszki
 • kręgosłupa na całym odcinku
 • kończyn górnych i dolnych
 • stawów

Pracownia Rentgenowska wykonuje badania z użyciem środków kontrastowych:

 • urografia
 • badanie kontrastowe woreczka łzowego

Badanie radiologiczne polega na przechodzeniu przez wybraną cześć ciała badanego (np. klatkę piersiową) kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Wysyłane z lampy rentgenowskiej promienie X przed dotarciem do detektora są częściowo pochłaniane przez przeszkody (tkanki osoby badanej) znajdujące się pomiędzy tymi obiektami. Stopień osłabienia promieniowania zależy od spoistości i rodzaju naświetlanych tkanek, co rejestrowane jest przez detektor. Zdjęcie zapisywane jest cyfrowo.

Pacjent do badania, odsłania tę część ciała, która będzie naświetlana promieniami rentgenowskimi i przyjmuje pozycję zgodnie z zaleceniem osoby wykonującej badanie. Niekiedy, z uwagi na istniejący uraz (np. podejrzenie złamania kręgów) lub ciężkie kalectwo do przeprowadzenia badania nie wymaga się zdjęcia ubrania i przyjęcia specjalnego ułożenia ciała. Badanie trwa zwykle do kilku minut.

Przygotowanie do badania radiologicznego kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, miednicy i urografii: Przez 2 dni przed badaniem pacjent powinien przyjmować środek na odgazowanie jelit ( np. Espumisan, Esputikon- wg ulotki). Dzień przed badaniem chory nie może jeść kolacji; na badanie zgłasza się na czczo i po wypróżnieniu.

W dniu badania pacjent nie powinien:

 • palić papierosów,
 • żuć gumy,
 • pić napojów gazowanych.

UWAGA! Do urografii pacjent zgłasza cię z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny (wykonanym max.7 dni przed badaniem), pacjenci z niedoczynnością tarczycy – z aktualnym wynikiem poziomu TSH, pacjenci z nadczynnością tarczycy – z aktualnym wynikiem poziomu TSH oraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do wykonania urografii od endokrynologa.

Informacja.
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko