Kierownictwo Szpitala

Dyrektor tel. 723 183 401, fax: 32 318-33-62

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 723 183 401, fax: 32 318-33-62

Główna Księgowa tel. 723 183 311, fax: 32 318-33-62

Asystent Dyrektora ds pielęgniarstwa i jakości tel. 723 183 286