Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej

Kierownik:
lekarz specjalista Jacek Klimas

Zastępca Kierownika ds.Pielęgniarstwa i Jakości:
pielęgniarka Alicja Mandrela

Telefony:

  • Kierownik:723 183 297
  • Zastępca Kierownika ds.Pielęgniarstwa i Jakości: 723 183 274
  • Pokój Pielęgniarek: 723 183 274 / 723 183 296
  • Pokój Lekarzy: 723 183 290

Do zadań Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej należy kompleksowa opieka nad pacjentem, a w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów narządu ruchu, z wyłączeniem operacyjnego leczenia urazów kręgosłupa. Leczone są także zwyrodnienia stawów, zwłaszcza stawów biodrowych oraz kolanowych, w mniejszym stopniu wady wrodzone i nabyte kończyn.

Poza endoprotezoplastyką stawów biodrowych, drugim niezmiernie ważnym obszarem działalności oddziału są techniki artroskopowe w leczeniu schorzeń stawu kolanowego. Lekarze oddziału, w razie potrzeby, zapewniają opiekę medyczną w izbie przyjęć.

Pacjenci do oddziału przyjmowani są ze skierowaniem od lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz pogotowia ratunkowego.