obrazek dekoracyjny

Konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów witrektomii tylnej w SP ZOZ Szpitalu nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-8/18