obrazek dekoracyjny

Informacja dotycząca parkowania na terenie szpitala.

Parkowanie

W związku z planowanymi pracami związanymi z budową magistrali ciepłowniczej w Mysłowicach wzdłuż ulicy Bytomskiej oraz Towarowej przez firmę Dalkia informujemy, iż projektowany przebieg magistrali ciepłowniczej przechodzić będzie przez plac Szpitala.

Wykonanie całej sieci ciepłowniczej wiąże się z pracami ziemnymi na terenie Szpitala przez drogi dojazdowe do budynków szpitalnych oraz przez zieleńce, aż do podjazdu do Izby Przyjęć a następnie w kierunku muru granicznego z budynkiem remontowanym przez MZGK.

Biorąc pod uwagę ogrom robót ziemnych ingerujących w nawierzchnie dróg oraz terenu zielonego z dniem 03 sierpnia 2022 r. zawiesza się korzystanie z miejsc parkingowych Szpitala.

Na Szpital mogą wjechać tylko samochody uprzywilejowane, dostawcze i przywożące pacjentów do stacji dializ.

Przewidywany czas robót 4 tygodnie.

Za wszelkie niedogodności – przepraszamy.