obrazek dekoracyjny

„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z Repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/Laboratorium z systemem informatycznym HIS posiadanym przez Zamawiającego”Szp.2/NZ-271-16/20