obrazek dekoracyjny

Zakup central monitorujących wraz z monitorami kardiologicznymi na potrzeby oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala nr 2 w Myłsłowicach – Szp.2/NZ-242-2-314/19