obrazek dekoracyjny

V przetarg na sprzedaż tomografu optycznego koherentnego OCT należącego do SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach Szp.2/NZ-235-5/18