obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kwalifikacji lekarskiej osób do szczepienia przeciwko SARS CoV-2 w SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach. Szp.2/NZ-4240-6/21