obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale wewnętrznym SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-12/19