obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Wewnętrznym dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-18/21.