obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Okulistycznym-pełnienie funkcji koordynatora, kierownika Oddziału SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-6/23