obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz w Oddziale Wewnętrznym dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach Szp.2/NZ-4240-12/21