obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz Oddziale Wewnętrznym dla SP ZOZ Szpitala nr 2 Mysłowicach –postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-9/21