obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziałach i Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-23/21.