obrazek dekoracyjny

„Podniesienie kompetencji personelu medycznego w podmiocie leczniczym w zakresie obsługi systemów informatycznych w związku z wprowadzeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów”