obrazek dekoracyjny

Konkurs ofert na : Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologii grup krwi w powiązaniu z przetargiem na najem pomieszczeń laboratorium, urządzeń i wyposażenia – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-2/18.