obrazek dekoracyjny

Dzierżawa aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach