obrazek dekoracyjny

Dostawa optycznego koherentnego tomografu do wykonywania badań OCT siatkówki, nerwu wzrokowego i przedniego odcinka oka z możliwością wykonywania angioOCT oraz kolorową funduskamerą dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – Szp.2/NZ-271-1/18