obrazek dekoracyjny

Wykonanie analizy stanu jednostki wraz z określeniem zakresu obszarów koniecznych zmian celem uzyskania akredytacji Szpitala