obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Rehabilitacji-pełnienie funkcji kierownika Oddziału SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-13/22