obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych na potrzeby SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-17/21.