obrazek dekoracyjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza- kierowcę karetki dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach – postępowanie nr Szp.2/NZ-4240-21/21