Fundusze norweskie

Fundusze EOG PL

Fundusze EOG w Mysłowicach

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.


O projekcie

Nasz szpital zmienił się nie do poznania. Wystarczyło pół roku oraz prawie 10 milionów złotych

Zakończył się remont Szpitala Miejskiego nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz środkom z funduszy norweskich, lecznica przeszła kompleksową termomodernizację i zyskała odnawialne źródła energii. Dodatkowo, Miasto sfinansowało także remont budynku oddziału wewnętrznego. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 10 mln zł.

Mysłowicka „dwójka” skończyła sto lat. Znakomita część tworzącego ją kompleksu ma zabytkowy charakter. Stąd potrzeba zastosowania odpowiednich technologii ciepłowniczych. Gruntownego remontu wymagały też wnętrza budynku, w których mieści się m.in. apteka, recepcja, i oddział wewnętrzny. Wykonawcą prac była spółka Meritum Grupa Budowlana, którą Szpital wyłonił w przetargu.

Dwie części dla lepszej całości.

Całe przedsięwzięcie dzieli się na dwie zależne od siebie części. Pierwsza dotyczy termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Na ten cel Szpital pozyskał pieniądze ze środków norweskich. Druga skupiła się na remoncie budynku A.

Prawie 80 proc. dofinansowania z Funduszy Norweskich

Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzania energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zakładał ocieplenie ścian i stropów krańcowych budynków, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wodnego i ciepłej wody użytkowej, montaż urządzeń do korzystania z energii słonecznej oraz montaż oświetlenia. Jego całkowita wartość to 4.782.793,46 zł. Wysokość dofinansowania z funduszy norweskich wynosiła 76,6% kosztów kwalifikowanych (3.264.275,54 zł). Dzięki tej inwestycji oszczędność na energii może wynieść nawet 400 tys. zł rocznie.

Dodatkowo zyskała interna.

Druga część remontu, którą w całości sfinansował mysłowicki Magistrat, obejmowała remont wnętrza budynku interny. Zakładał on przebudowę pierwszego i drugiego piętra właśnie dla potrzeb oddziału wewnętrznego, przebudowę pomieszczeń apteki szpitalnej i laboratorium oraz dostosowanie ich do odpowiednich wymogów, a całego obiektu – do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Całość kosztowała 5,7 mln zł.

– Szpital nr 2 to placówka miejska i naszym zadaniem jest dbać o to, by jej pacjenci mieli zagwarantowane możliwie najlepsze warunki pobytu na czas hospitalizacji. Remonty i doposażanie szpitala są więc niezbędne. Ponad rok temu dofinansowaliśmy zakup sprzętu na oddziały okulistyczny i urazowy, niebawem, dzięki pozyskanemu przez Szpital dofinansowaniu, kolejny sprzęt, tym razem do diagnostyki kardiologicznej, trafił na oddział wewnętrzny. Cieszy fakt, że tak wiele już udało się zrobić. Mam nadzieję, że kolejna inwestycja, a mówimy tu o naprawdę dużym nakładzie finansowym, przyniesie wymierne korzyści, zarówno dla pacjentów jak i dla samego Szpitala – komentuje Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Szpital w trakcie remontu.

Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 nie ukrywa, że tak duży zakres prac miał niewielki wpływ na funkcjonowanie Szpitala. – Przez odpowiednie ustalenie harmonogramu prac, staraliśmy się go zminimalizować. Komfort pacjentów nie został obniżony dzięki zastosowaniu szczelnych przegród oddzielających miejsca remontowane oraz wyznaczenie oddzielnych dróg komunikacyjnych dla prowadzonego remontu i działalności leczniczej – mówi dyrektor.

SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach w ramach programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii otrzymał dofinansowanie na projekt:

Tytuł projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii„

Dlaczego realizacja projektu jest konieczna?
Istniejące budynki są zrealizowane w dawnej technice mało energooszczędnej, zainstalowane urządzenia grzewcze i elektryczne są bardzo wyeksploatowane.

Co jest celem projektu?
Celami projektu są:
– poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
– wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jakie efekty przyniesie realizacja projektu?
Ogólnymi efektami realizacji projektu będą:
– ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 : 942,51 Mg/rok,
– produkcja energii ze źródeł odnawialnych 60,012 MWh/rok.

Rezultaty projektu to:
– zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej: 3 szt.,
– zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych: 63 szt.,
– zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych: 0,07344 MW.

Przedmiotem projektu jest:
– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków,
– wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z przebudową lokalnej sieci ciepłowniczej,
– montaż urządzeń do korzystania z energii słonecznej,
– montaż pomp ciepła,
– modernizacja instalacji wentylacyjnych,
– instalacja energooszczędnego oświetlenia.

Beneficjenci korzyści płynących z projektu.
Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy miasta Mysłowice oraz innych gmin, którzy korzystają z usług Beneficjenta.
Realizacja projektu korzystna będzie również dla personelu szpitalnego z uwagi na zwiększenie komfortu wykonywania usług medycznych oraz dla organu zarządzającego szpitalem z uwagi na redukcję kosztów eksploatacji obiektów, generalnie poprzez redukcję ilości zużytej energii.


Zakończył się remont Szpitala nr 2 w Mysłowicach

Przez ostatnie 12 miesięcy w Szpitalu nr 2 im. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, były prowadzone prace budowlane. Kompleksowy remont to jedna z największych inwestycji w stuletniej historii Szpitala. Całkowity koszt przebudowy wyniósł ponad 9,7 mln złotych.

Placówka realizowała jednocześnie dwa przedsięwzięcia — wart ponad 4 mln zł projekt podniesienia efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii, finansowany prawie w 80 proc. z Mechanizmu Finansowego EOG (projekt przy wkładzie własnym z budżetu miasta pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzania energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”) oraz kompleksowy remont wnętrza tzw. budynku interny, który w całości sfinansowało miasto Mysłowice (wartość tych prac to 5,7 mln zł). W czerwcu bieżącego roku wyremontowany został budynek interny. Po kompleksowej przebudowie zabytkowego obiektu, pierwsze i drugie piętro zostały w całości zaadaptowane na potrzeby oddziału wewnętrznego. Do wyremontowanego gmachu wróciły również laboratorium, apteka i szpitalna kaplica, a do dyspozycji pacjentów zostały oddane mniejsze, bardziej kameralne sale, z których większość została wyposażona w łazienki. Pod koniec września zakończono wart ponad 4 mln złotych projekt podniesienia efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii dla całego Szpitala. Prace remontowe objęły wszystkie budynki Szpitala, łącznie z budynkiem Administracji.


Z końcem kwietnia stulatek wróci do formy.

W Szpitalu nr 2 w Mysłowicach trwa jeden z największych remontów w historii placówki (o ile nie największy!). Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz środkom z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) już pod koniec kwietnia lecznica będzie świętowała setne urodziny w zupełnie nowej odsłonie, wartej ponad 9,7 miliona złotych.

Od września ubiegłego roku w Szpitalu nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach trwa kompleksowy remont. Jednocześnie placówka realizuje dwa przedsięwzięcia — wart ok. 4 mln zł projekt podniesienia efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii, finansowany prawie w 80 proc. z Mechanizmu Finansowego EOG (projekt przy wkładzie własnym z budżetu miasta pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzania energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”) oraz kompleksowy remont wnętrza tzw. budynku interny, który w całości finansuje miasto Mysłowice (wartość tych prac to 5,7 mln zł).

Za Szpitalem jest już ponad połowa prac. — Aktualnie trwają roboty instalacyjne oraz wykończeniowe. Znany jest też termin oddania budynków po remoncie — to kwiecień bieżącego roku — informuje Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2. — Rozpoczęliśmy również prace związane z modernizacją budynku administracji. Zaczynamy od wymiany instalacji centralnego ogrzewania— dodaje dyrektor.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Więcej informacji: Więcej informacji: www.eeagrants.org

Remont w szpitalu


Nasz szpital zmieni się nie do poznania.

Wystarczy pół roku oraz prawie 8,5 miliona złotych. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą remontu Szpitala Miejskiego nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz środkom z funduszy norweskich, lecznica przejdzie kompleksową termomodernizację i zyska odnawialne źródła energii. Dodatkowo, Miasto sfinansuje także remont budynku oddziału wewnętrznego. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 8,5 mln zł, a termin zakończenia prac to koniec kwietnia przyszłego roku.

Zdjęcie organizacyjne

Mysłowicka „dwójka” w przyszłym roku skończy sto lat. Znakomita część tworzącego ją kompleksu ma zabytkowy charakter. Stąd potrzeba zastosowania odpowiednich technologii ciepłowniczych. Gruntownego remontu wymagają też wnętrza budynku, w których mieści się m.in. apteka, recepcja, i oddział wewnętrzny. Wykonawcą prac jest spółka Meritum Grupa Budowlana, którą Szpital wyłonił w przetargu.

Dwie części dla lepszej całości

Całe przedsięwzięcie dzieli się na dwie zależne od siebie części. Pierwsza dotyczy termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Na ten cel Szpital pozyskał pieniądze ze środków norweskich. Druga skupi się na remoncie budynku A.

Prawie 80 proc. dofinansowania z Funduszy Norweskich

Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzania energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zakłada ocieplenie ścian i stropów krańcowych budynków, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wodnego i ciepłej wody użytkowej, montaż urządzeń do korzystania z energii słonecznej oraz montaż oświetlenia.

Jego całkowita wartość to blisko 4 mln zł. Wysokość dofinansowania z funduszy norweskich wynosi 76,6 proc. (2,9 mln zł). Reszta – 1,1 mln zł – zostanie pokryta z miejskiego budżetu Dzięki tej inwestycji oszczędność na energii może wynieść nawet 400 tys. zł rocznie.

Dodatkowo zyska interna

Druga część remontu, którą w całości sfinansuje mysłowicki Magistrat, obejmuje remont wnętrza budynku interny. Zakłada on przebudowę pierwszego i drugiego piętra właśnie dla potrzeb oddziału wewnętrznego, przebudowę pomieszczeń apteki szpitalnej i laboratorium oraz dostosowanie ich do odpowiednich wymogów, a całego obiektu – do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Całość ma kosztować prawie 4,5 mln zł.

– Szpital nr 2 to placówka miejska i naszym zadaniem jest dbać o to, by jej pacjenci mieli zagwarantowane możliwie najlepsze warunki pobytu na czas hospitalizacji. Remonty i doposażanie szpitala są więc niezbędne. Kilka miesięcy temu dofinansowaliśmy zakup sprzętu na oddziały okulistyczny i urazowy, niebawem, dzięki pozyskanemu przez Szpital dofinansowaniu, kolejny sprzęt, tym razem do diagnostyki kardiologicznej, trafi na oddział wewnętrzny. Cieszy fakt, że tak wiele już udało się zrobić. Mam nadzieję, że kolejna inwestycja, a mówimy tu o naprawdę dużym nakładzie finansowym, przyniesie wymierne korzyści, zarówno dla pacjentów jak i dla samego Szpitala – komentuje Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Szpital w trakcie remontu

Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 nie ukrywa, że tak duży zakres prac będzie miał wpływ na funkcjonowanie Szpitala.

– Przez odpowiednie ustalenie harmonogramu prac, będziemy starali się go zminimalizować – zapewnia. – Komfort pacjentów nie powinien zostać obniżony dzięki zastosowaniu szczelnych przegród oddzielających miejsca remontowane oraz wyznaczenie oddzielnych dróg komunikacyjnych dla prowadzonego remontu i działalności leczniczej – dodaje.