Szukaj na stronie :

Usługi sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego i bielizny na potrzeby Szpitala nr 2 w Mysłowicach - Szp.2/NZ-243-2-146/18

W imieniu SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach zapraszamy do złożenia oferty na usługi sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego i bielizny na potrzeby Szpitala nr 2 w Mysłowicach.

Zakres usług został opisany w załączniku oraz załączonym projekcie umowy.

Oferta cenowa winna zawierać następujące dane:
1. ceny wskazane w formularzu oferty

2. wskazanie adresu wykonywanej usługi oraz informacji o godzinach przyjmowania i wydawania materiału

3. informację o akceptacji warunków umowy
4. informację o rodzaju sterylizacji niskotemperaturowej( plazmowa czy tlenkiem etylenu)

 

Ofertę ( skan wypełnionej propozycji cenowej) należy złożyć drogą e-mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14.12.2018r. do godz. 10.00.

Przed podpisaniem ewentualnej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
1. Kserokopii polisy, o wartości minimum 200 000 złotych, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dowód jej opłacenia.
2.
   Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań przez pomieszczenia sterylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Oświadczenia Wykonawcy, iż:

·          urządzenia i sterylizatory wytwarzane są zgodnie z zachowaniem aktualnych Polskich Norm przenoszących normy europejskie

·          Proces walidacji następuje zgodnie z zachowaniem aktualnych Polskich Norm przenoszących normy europejskie

·          Wszystkie urządzenia posiadają znak CE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej procedury bez dokonania rozstrzygnięcia i zawarcia umowy.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!