Szukaj na stronie :

Oferty Pracy

UWAGA!

 

W związku z okresem urlopowym zmianie ulega termin posiedzenia Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach, który został ustalony na dzień 01.07.2019 r. Wyznaczono nowy termin posiedzenia Komisji Konkursowej i rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur na dzień 27.08.2019 r.  Zmianie ulega również termin składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów z 24.06.2019 r. na 30.06.2019 r. 

 

                         

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41 – 400 Mysłowice ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896).

Konkurs przeprowadzany w oparciu o: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 t.j. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

(Dz. U. 2018.393 t.j.) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (regulamin Komisji Konkursowej). 

 

 TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU KONKURS DL 20190617

 

 

 

           

        O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko:  Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU  REHABILITACYJNEGO
 ds. pielęgniarstwa i jakości

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie

2.       Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe / specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         Świadczenia wysokowydajnych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w celu  zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym jej pacjentom.

·         Świadczenia bezpośredniej opieki osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych oraz współdziałanie w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
do dnia 30.06.2019

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony
w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

 

          O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko:  Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU  CHIRURGII OGÓLNEJ
 ds. pielęgniarstwa i jakości

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie

2.       Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe / specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         Świadczenia wysokowydajnych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w celu  zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym jej pacjentom.

·         Świadczenia bezpośredniej opieki osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych oraz współdziałanie w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
do dnia 30.06.2019

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony

w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone. 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko: TECHNIK FARMACEUTYCZNY

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie ŚREDNIE

2.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zajmowanie się pracami technicznymi, analitycznymi i administracyjnymi związanych z produkcją leków, analizą i kontrolą ich jakości oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

3.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

4.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

5.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony
w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

O G Ł O S Z E N I E 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko:  FARMACEUTA

 

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie WYŻSZE

2.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności kierownika apteki szpitalnej – świadczenie usług farmaceutycznych
w szpitalu

3.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

 

4.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

5.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 w sposób inny niż określony
w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko:  SPRZĄTACZKA

 

1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w       Szpitalu.

2.        Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

3.        Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

4.        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 10.03.2019 r

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony

w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone. 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

ogłasza nabór na stanowisko:  ratownik medyczny

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie policealne

2.       Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie .

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku.

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 10.02.2019 r: 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony
w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  PIELĘGNIARKA

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie

2.       Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe / specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         Świadczenia wysokowydajnych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w celu  zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym jej pacjentom.

·         Świadczenia bezpośredniej opieki osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych oraz współdziałanie w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone. 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  lekarz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie wyższe

2.       Kompetencje pożądane:   specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie pacjentom podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprzez ocenę stanu zdrowia, przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Zadaniem Lekarza jest diagnozowanie choroby oraz ustalenie planu leczenia pacjenta.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu,dyplom specjalizacji)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  SALOWA

1. Kompetencje  niezbędne: wykształcenie ZAWODOWE

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w       Szpitalu.

3. Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

4. Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

• CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

• Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

• Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  (bez terminowo)  

• w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

• pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

 

  O G Ł O S Z E N I E 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  lekarz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie wyższe

2.       Kompetencje pożądane:   specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie pacjentom podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprzez ocenę stanu zdrowia, przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Zadaniem Lekarza jest diagnozowanie choroby oraz ustalenie planu leczenia pacjenta.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie  lub umowę kontraktową

 

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu,dyplom specjalizacji)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  TECHNIK MASAŻYSTA

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie ŚREDNIE

2.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Rehabilitacja pacjentów

3.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

4.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku.

5.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do (bez terminowo)

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

 

 

Prosimy o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia   w Mysłowicach podanych przez mnie danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Jednocześnie informujemy, iż dokumenty nie opatrzone w/w  klauzulą nie będą brały  udziału w procesie rekrutacji i będą natychmiastowo niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia  w Mysłowicach informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia                       w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawie swoich danych osobowych mogą  Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 1KP) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażona przez Państwa zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą oceniane w procesie rekrutacji. 

4. Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom działu kadr i płac  oraz innym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonego upoważnienia.  

5. Po zakończonym procesie rekrutacji Państwa dane zostaną zniszczone. 

6. W każdej chwili mogę Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw tj. uzyskać dostęp do danych, żądać od administratora ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania. W przypadku podejrzenia, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx 27 kB
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd